Referencie

Naša firma zabezpečovala výrobu aj montáž.
Vyrábame matice a plášte pre SUPER MAG.

Garáže Garáže Garáže Cyklóny- odlučovač prachu z rozprachovej sušiarne Cyklóny- odlučovač prachu z rozprachovej sušiarne Nosná konštrukcia pod zásobníkové nádrže glazúr Nosná konštrukcia pod zásobníkové nádrže glazúr Nosná konštrukcia pod zásobníkové nádrže glazúr Oprava foriem na výrobu dlaždíc Reklamný panel - kovová konštrukcia Reklamný panel - kovová konštrukcia Silo Silo komponenty pre SUPER MAG komponenty pre SUPER MAG komponenty pre SUPER MAG komponenty pre SUPER MAG